banner

  Udvalgte referencer

  Den nye Storstrømsbro

  Projektet

  Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster via Masnedø. Broen bliver ca. 4 km lang og er Danmarks tredje største bro efter Øresundsbroen og Storebæltsbroen.

  Broen forventes at være klar til biltrafikken i 2022 og jernbanetrafikken i 2023.

  Den samlede pris for projektet med nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro er ca. 4,1 mia. kr.

  Det er det italienske joint venture, SBJV, der bygger broen for den danske stat.

  Den nye Storstrømsbro. Foto: Vejdirektoratet

  Ydelser

  I 2017 udbød Vejdirektoratet rådgivningsarbejder omfattende ”Independent Check and Engineering Services”, som blev vundet af et joint venture bestående af Schlaich Bergermann Partner Gmbh (Stuttgartt), MGC (Stuttgartt) og Arenas & Asociados, S.L.P. (Madrid), som sammen formede et rådgiver joint venture. Vi er underrådgiver i dette joint venture.

  Vores opgaver omfatter bl.a. 3. parts validering af entreprenørens projekt for landanlæg, herunder underføringer nær landfæstet på hhv. Falster og Masnedø, ca. 600 m støttevægge, samt landfæsterne på den nye Storstrømsbro.

  Kunde

  BJV SBP-MGC-A&A for Vejdirektoratet

  Projektperiode

  2017-2022

   

  E8001 Stationsarbejder

  Projektet

  Stationsentreprisen indeholder omfattende perronarbejder på Glumsø, Lundby, Nr. Alslev, Eskilstrup, Vordingborg og Nykøbing Falster stationer, herunder nye perroner inkl. udstyr, nye fodgængerbroer, trapper, elevatorer samt støjskærme.

  Stationsarbejderne forventes afsluttet i 2021.

  Vordingborg Station, broløft

  Vordingborg Station, efter afsluttede arbejder

  Vordingborg Station, Banedanmarks rendering baseret på vores 3D-modeller

  Ydelser

  Detailprojektering af nye perronbroer på Glumsø St., Lundby st., Vordingborg St., Nørre Alslev St. og Eskilstrup St. Endvidere detailprojektering af ståldæk for nyt serviceområde på Vordingborg St. Endelig detailprojektering af støjskærme på Vordingborg Station og Nykøbing Falster Station.

  Kunde

  Barslund A/S for Banedanmark

  Projektperiode

  2017-2021

   

  Holstebromotorvejen, entreprise 6714.002

  Projektet

  Holstebromotorvejen bliver omkring 40 km lang. Linjeføringen går fra Holstebro N (rute 11) til Sinding nordvest for Herning og videre frem til Snejbjerg, hvor motorvejen kobles sammen med den eksisterende motortrafikvej (rute 15) syd om Herning.

  Anlægsarbejdet opdeles i et antal entrepriser, hvoraf totalentreprisen 6714.002 Holstebro-Aulum er en af dem.

  Overføring af Skivevej

  Ydelser

  Som rådgiver for Barslund A/S detailprojekterede vi broen som fører Skivevej over motorvejen (80 m) og broen som fører Mosebyvej over motorvejen (60 m). Motorvejsstrækningen åbnede for trafik i september 2018.

  Kunde

  Barslund A/S (totalentreprenør for Vejdirektoratet)

  Projektperiode

  2016-2018

   

  Belvedere Bro

  Projektet

  Som en del af den nye Havnering, bygger Københavns Kommune en bro over Belvederekanalen i bydelen Enghave Brygge. Med broen over Belvederekanalen bindes det nye byområde sammen med resten af København mod nord og Sluseholmen og Teglholmen mod syd. Broen er tegnet af SLA arkitekter. Rækværket giver broen et udtryk, som en fugls vingeslag.

  Broen er 25 m lang inkl. landfæster, og har en samlet bredde inkl. brovinger (rækværk) på ca. 6 m. Det fri spænd over kanalen er 19 m.

  Brodrageren udføres som en lukket stålkasse, understøttet på de 4 borede pæle.

  Belvedere Bro

  Montage af Belvedere Bro

  Belvedere Bro åbning

  Ydelser

  Vi har forestået hovedprojektet, hvilket indebærer detailprojektering af fundering, bro, ramper, belægninger og udstyr. Broen blev åbnet i efteråret 2016.

  Kunde

  Københavns Kommune

  Projektperiode

  2015-2016

   

  København-Ringsted, TP20

  Projektet

  Banedanmark er i gang med at anlægge en ny dobbeltsporet jernbane mellem København og Ringsted via Køge. Det omfattende anlægsarbejde er opdelt i 13 entreprisepakker, hvoraf TP20 er én af disse pakker som bl.a. indeholder udførelsen af en banebro over Vejle Å ved Vallensbæk Sø og permanent spuns langs banen.

  Ringsted-Fehmarn, TP20

  Ringsted-Fehmarn, TP20

   

   

   

   

   

  Ydelser

  Som rådgiver for CG Jensen har vi detailprojekteret permanent spuns langs banen ved Vallensbæk Torvevej, samt forankrede indfatningsvægge i forbindelse med banebroen ved Vallensbæk Sø.

  Kunde

  CG Jensen A/S

  Projektperiode

  2015-2016

   

  Vej- og stibroer – Arken, Kunstens Ø

  Projektet

  I forbindelse med fornyelse af landskabet omkring Kunstmuseet Arken, etableres en lagune og permanent spuns, således at området omkring museet omdannes til en ø. Denne skal derfor forbindes med omgivelserne ved etablering af 5 nye broer, 3 vejbroer og 2 stibroer.

  Arken, Kunstens Ø

  Arken, Kunstens Ø

   

   

   

   

   

   

  Ydelser

  Vi leverer ydelser omfattende detailprojektering, tegninger og projektopfølgning af samtlige broer i forbindelse med projektet. Dette inkluderer projektering af bærende beton- stål- og træelementer samt fundering ved brug af pæle og spuns. Derudover har vi været involveret i tilbudsfasen med konceptudvikling og optimering af broerne.

  Kunde

  Barslund A/S

  Projektperiode

  2014-2015

   

  Buebroer – Renovering og omisolering

  Projektet

  Dette projekt omhandler 2 buebroer i beton inkl. fløjvægge. Den ene buebro, Slotsherrens Bro, har en samlet længde på ca. 25 m og spænder 6 m over Harrestrup Å. Den anden bro spænder ca. 22 m mellem buefundamenterne over Fæstningskanalen. Der skal udføres et projekt for total omisolering af konstruktionerne, samt omfattende betonreparationer på selve buekonstruktionen samt dele af fløjvæggene.
  Begge projekter skal igennem en tilgængeligheds- og traffiksikkerhedsrevision.

  Slotherrens Bro (tv.) og bro over Fæstningsgraven (th.)

  Slotherrens Bro (tv.) og bro over Fæstningsgraven (th.)

   

   

   

   

   

  Ydelser

  Vi leverer ydelser omfattende projektforslag samt for- og hovedprojekt for en total omisolering af hhv. broen over Harrestrup Å, opført i 1926 og broen over Fæstningskanalen opført i 1927. Der skal i denne forbindelse udarbejdes et fuldt udbudsmateriale for begge bygværker. Herudover skal vi også levere et projektforslag til en total udskiftning af broerne med nye broer.

  Kunde

  Københavns Kommune

  Projektperiode

  2015-2016

  Christianshavns Kanal, BryggeTræbrygge

  Projektet

  I forbindelse med byfornyelsen af Christianshavns Torv, etablerer Københavns
  Kommune en ny træbrygge i azobé i Christianshavns Kanal.

  Træbryggen etableres som en 17 m lang pælefunderet brygge i tropisk hårdttræ,
  azobé. Bryggen placeres op ad det eksisterende bolværk, og der etableres endvidere en trappenedgang med tilhørende repos.

  Ydelser

  Vi har fungeret som totalrådgiver og har stået for rådgivning og udarbejdelse af disposions- og projektforslag, hovedprojekt og projektopfølgning.

  Desuden har vi også bidraget med rådgivning i udbudsfasen med udvælgelse
  af entreprenør og kontrahering.

  Projekteringen og planlægningen af projektet har været en kompleks opgave, hvor mange interessenter skulle indrages, herunder By & Havn, Søfartsstyrelsen, Metroselskabet og virksomhederne der varetager driften af kanalrundfarten.

  Kunde

  Københavns Kommune

  Projektperiode

  2014-2015

Ledige stillinger

Vi har travlt og leder efter nye kollegaer. Se ledige stillinger